KOMPOSTER ZA KUHINJE I KOMUNALNI OTPAD OD 500 – 5000 KG NA DAN

N O V O S T I, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> KOMPOSTER ZA KUHINJE I KOMUNALNI OTPAD OD 500 – 5000 KG NA DAN

IDEALAN ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE I  HOTELE!

2

2A

2B

POGLEDAJTE VIDOFILM PROIZVOĐAČA:

 

 

Stevo  Žufić,    dipl.oecc.

Adria     Bonus     d. o. o.

Poreč,    Partizanska   13

Tel. 00385 (0) 52 431566

Mobitel    0911  255  055

www.adria-bonus.com

Komentari su zatvoreni.