Popis mjera s osnovnim informacijama | Ministarstvo poljoprivrede Uprava za ruralni razvoj

Posredovanje pri zapošljavanju -> Popis mjera s osnovnim informacijama | Ministarstvo poljoprivrede Uprava za ruralni razvoj

Popis mjera s osnovnim informacijama | Ministarstvo poljoprivrede Uprava za ruralni razvoj.

 

Popis mjera s osnovnim informacijama

M1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

Od ove mjere korist će imati svi oni koji se već bave ili tek kreću u poljoprivrednu proizvodnju. Sredstvima programa financirat će se njihova edukacija i stalno usavršavanje.

M2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

Potpora za pružanje savjetodavnih usluga, potpora za osposobljavanje savjetnika.

M3 Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu.

M4 Ulaganja u fizičku imovinu

Mjera omogućava brojna ulaganja u primarnu poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i u djelatnosti usmjerene ka navodnjavanju poljoprivrednih površina i očuvanja krajobraznih vrijednosti.

M5 Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

M6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Jedan od važnijih ciljeva ove mjere je omogućiti mladima zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.

M7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Osiguranjem kvalitetne komunalne i društvene infrastrukture, ruralna područja će opet postati poželjna mjesta za život i rad. To je upravo cilj ove mjere.

M8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

M9 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru.

M10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.

M11 Ekološki uzgoj

Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja. Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja.

M13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO.

M14 Dobrobit životinja

Mjera 14 uključuje primjenu visokih standarda dobrobiti životinja koji prelaze važeće zakonske propise.

Kontaktirajte nas

Uprava za ruralni razvoj

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Telefoni: 01/6408-144, 01/6408- 145, 01/6408 -146

Komentari su zatvoreni.