Natječaj za inovacije novoosnovanih MSP-ova

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Natječaj za inovacije novoosnovanih MSP-ova

Stick figure having a creative idea with a light bulb over his h

Sažetak

Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza

KK.03.2.2.04

Svrha (cilj) Poziva: Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. 

 Blog-Post-Ideas-1

Ukupna raspoloživa sredstva Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.400.000,00 kuna, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 150.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore Do 85% prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima sukladno točki 2.1. Uputa za prijavitelje.

 Prihvatljivi prijavitelji Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji.

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim poduzećima koji su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga. 

Prihvatljive aktivnosti:

  1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge ) – provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima, a predstavlja prilagodbu (fine-tuning) proizvoda/usluge spremnog za tržište koji sadržava skup ključnih funkcionalnosti, a za koji je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Dokaz o iskazanom interesu tržišta, te Dokaz o statusu zaštite intelektualnog vlasništva potrebno je priložiti u Prijavni obrazac u karticu Prilozi, sekciju Prilozi i ostala obavezna dokumentacija.

  2. Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,  b. Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika, c. Revizija Studije izvedivosti, d. Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda, e. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom. 

 Priprema lansiranja proizvoda/usluge – može obuhvaćati sljedeće: a. Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana, b. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,  c. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe, d. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima, e. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija, f. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,  g. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

 Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku najranije od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati sa rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.  Radi se o trajnom otvorenom pozivu.

 

Poreč, 28.12.2018.

 

Stevo  Žufić,    dipl.oecc.

Adria     Bonus     d. o. o.

Poreč,    Partizanska   13

zuf@adria-bonus.com

Tel. 00385 (0) 52 431566

Mobitel    0911  255  055

www.adria-bonus.com

 

 

Komentari su zatvoreni.