Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza

N A T J E Č A J I - EU fondovi -> Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza

Natječaji

Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza

Status

Otvoren

Od 14.12.2018.

Do 29.06.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

150.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“.

Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 150.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 HRK

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST (17. prosinca 2018.)

Obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na Poziv „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza” da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zbog tehničke pogreške trenutnu verziju dokumenta Upute za prijavitelje (UzP_Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza .pdf) zamijenilo ispravnom.

Napominjemo kako je izmjena dokumenta tehničke prirode i odnosi se isključivo na uklanjanje vodenog žiga (oznake „Draft“).

via Europski strukturni i investicijski fondovi.

Komentari su zatvoreni.