NAJAVA NATJEČAJA ZA VINARSTVO – NOVA VINSKA OMOTNICA 2019 – 2023.G.

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> NAJAVA NATJEČAJA ZA VINARSTVO – NOVA VINSKA OMOTNICA 2019 – 2023.G.

NAJAVA NATJEČAJA ZA VINARSTVO – NOVA VINSKA OMOTNICA 2019 – 2023.G.

Novosti u novojvINSKOJ OMOTNICI SU:

– ZA RESTRUKTURIRANJE VINOGRADA FINANCIRANJE JE DO 75% PRIHVATLJIVIH TROŠKOVE

– UVEDENA JE NOVA MJERA – INFORMIRANJE SA MAKSIMALNIM BESPOVRATNIM SREDSTVIMA DO 100.000 EUR ILI INTENZITETOM POTPORE DO 50%. TA SE MJERA MOŽE PROVODITI NA PODRUČJU EUROPSKE UNIJE. PRIJAVITELJI MOGU BITI STRUČNE ORGANIZACIJE I RAZNE ASOCIJACIJE VINARA

ULAGANJE

RESTRUKTURIRANJE

INFORMIRANJE

MARKETING TREĆE ZEMLJE

Komentari su zatvoreni.