Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. do 2023. godine

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. do 2023. godine

Izrezak

 

Provodit će se kroz 4 mjere:

  • Informiranje u državama članicama
  • Promidžba u trećim zemljama
  • Restrukturiranje i konverzija vinograda
  • Ulaganja u vinarije

 INFORMIRANJE U DRŽAVAMA ČLANICAMA

Informiranje o zaštićenim oznaka izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla te o odgovornoj konzumaciji vina i alkohola.

Razina EU potpore 50 % prihvatljivih troškova, razina potpore RH 30 % prihvatljivih troškova.

Maksimalno prihvatljivi troškovi iznose 100.000 €

Maksimalni iznos EU potpore: 50.000 €

Maksimalni iznos RH potpore: 30.000 €

Prihvatljivi korisnici: stručne organizacije, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača vina, sektorske organizacije ili javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna.

Prihvatljivi troškovi:

– Sudjelovanje u informativnim kampanjama

– Sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama

–  Oglašavanje u medijima na tržištu država članica

–  Izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica

–  Administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika

 Objave natječaja iz ove mjere se očekuju u ožujku i studenom 2019., 2020., 2021., 2022., 2023.

 

PROMIDŽBA U TREĆIM ZEMLJAMA

Aktivnosti promidžbe na tržištima trećih zemalja u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja prepoznatljivosti hrvatskih vina, poboljšavanja konkurentnosti hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s oznakom sorte vinove loze, uz naglašavanje visokih standarda EU.

Razina EU potpore 50 % prihvatljivih troškova, razina potpore RH 30 % prihvatljivih troškova.

Maksimalno prihvatljivi troškovi iznose 250.000 €

Maksimalni iznos EU potpore: 125.000 €

Maksimalni iznos RH potpore: 75.000 €

Prihvatljivi korisnici: stručne organizacije, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača vina, sektorske organizacije ili javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna.

Prihvatljivi troškovi:

–  Oglašavanje u medijima trećih zemalja

–  Odnosi s javnošću, promidžba i marketing

–  Izrada i distribucija informativnih materijala za tržište trećih zemalja i distribucija

–  Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja

–  Administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika

Objave natječaja iz ove mjere se očekuju u ožujku i studenom 2019., 2020., 2021., 2022., 2023.

 

RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

Potpore za aktivnosti vezane za: zamjenu sorte, premještanje vinograda i poboljšavanje vinogradarskih tehnika.

Maksimalno prihvatljivi troškovi iznose 100.000.000 €

Maksimalni iznos EU potpore je 75.000 €, odnosno do 75 % prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su vinogradari upisani u Vinogradarski registar.

Prihvatljivi troškovi su:

–  Troškovi vezani uz zamjenu sorte i premještanje vinograda

  • aktivnosti vezanih za restrukturiranje vinograda – krčenje, uklanjanje, prijevoz…
  • priprema tla – analize, čišćenje tla, oranje..
  • sadnja i cijepljenje

–  troškovi u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika

  • aktivnosti promjene gustoće sklopa vinograda – promjena međurednog razmaka, promjena potporne strukture, promjena nagiba/razine vinograda, izgradnja antierozijskih sustava, izgradnja terasa i zidova, tehničke instalacije, navodnjavanje

Kriteriji odabira

K1

k

Objave natječaja iz ove mjere se očekuju u siječnju i lipnju 2019., 2020., 2021., 2022., 2023.

 

ULAGANJA U VINARIJE

Materijalna i nematerijalna ulaganja u vinarije te prodajne i prezentacijske objekte vina, uključujući i skladišta i infrastrukturne objekte, s ciljem poboljšanja ukupne učinkovitosti.

Ulaganja u proizvodnju ili prodaju vina.

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

–  1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća

– 750.000 za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 mil. €

– 550.00 za poduzeća s 750 i više zaposlenik ili prometom od 200 mil. € i više.

Intenzitet potpore:

– za mikro, mala i srednja poduzeća – 50 % ukupno prihvatljivih troškova

– za poduzeća s manje od 750 zaposlenika ili prometom manjim od 200 mil. € – 25 % ukupno prihvatljivih troškova

– za poduzeća sa 750 i više zaposlenik ili prometom od 200 mil. € i više – 24 % ukupno prihvatljivih troškova

 

Prihvatljivi korisnici su: vinarije, poduzeća u sektoru vina (pravne ili fizičke osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Prihvatljivi troškovi:

–  Izgradnja/rekonstrukcija, stjecanje (kupovanje) ili poboljšanje nepokretne imovine

–  Kupnja novih strojeva i opreme do iznosa tržišne vrijednosti

–  Opći troškovi s izdacima (arhitekti, inženjeri, konzultanti)

–  Kupnja ili razvoj računalnih softvera i kupnja patenata, licenci i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova

Kriteriji odabira:

k3

Objave natječaja iz ove mjere se očekuju u veljači i srpnju 2019., 2020., 2021., 2022., 2023.

 

 

Za dodatna pitanja i suradnju javite nam se na telefon: 052 431 566, 091 1255 055 i na e-adrese: zuf@adria-bonus.com

 

Komentari su zatvoreni.