Vinska omotnica – informiranje

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Vinska omotnica – informiranje

Objavljen natječaj iz vinske omotnice za mjeru Informiranje u državama članicama u 2019. godini

Vintage-Cellars-International-Wine-Fair

Predmet natječaja

Informiranje o zaštićenim oznaka izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla te o odgovornoj konzumaciji vina i alkohola.

Prihvatljivi korisnici su:

– stručne organizacije uključene u sektor vina

– organizacije proizvođača vina

– udruženja organizacija proizvođača vina

– privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača

– sektorske organizacije uključene u sektor vina i

– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Sudjelovanje u informativnim kampanjama

2. Sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Uniju

3. Oglašavanje u medijima na tržištu država članica

4. Izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica

5. Administrativni troškovi i troškovi osoblja

Visina i intenzitet potpore

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 100.000.

Intenzitet potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu je do 28.2.2019. godine.

 

Za dodatna pitanja i suradnju javite nam se na e-adrese: zuf@adria-bonus.com, nina@adria-bonus.com i telefon: 052/431-566.

 

Komentari su zatvoreni.