Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Objavljen je natječaj iz mjere 4, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“

2017-8-10_cijev_kap_po_kap_visegodisnja

Svrha natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 332.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave – općine, gradovi

Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 15.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjev za potporu može se podnositi od 28. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati.

 

Za dodatna pitanja i suradnju javite nam se na e-adrese: zuf@adria-bonus.com, nina@adria-bonus.com i telefon: 052/431-566.

 

Komentari su zatvoreni.