Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, Naše usluge, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE, Posredovanje pri zapošljavanju -> Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja

Objavljen natječaj iz vinske omotnice za Promidžbu na tržištima trećih zemalja u 2019. godini.

* Treće zemlje su sve ostale države osim država članica Europske unije.

Slikovni rezultat za wine fair

Prihvatljivi korisnici:

  • stručne organizacije uključene u sektor vina
  • organizacije proizvođača vina
  • udruženja organizacija proizvođača vina
  • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
  • sektorske organizacije uključene u sektor vina
  • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i
  • privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina

Intenzitet potpore je do 80 % ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja

2. Odnosi s javnošću, promidžba i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promidžba imidža Hrvatske, promotivne prodaje te aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću

3. Izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

4. Sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja

5. Administrativni troškovi i troškovi osoblja

 

Prijaviti se možete do 29. ožujka 2019. godine.

 

Za dodatna pitanja i suradnju javite nam se na e-adrese: zuf@adria-bonus.com, nina@adria-bonus.com ili na telefon 052 431 566.

 

 

Komentari su zatvoreni.