Restrukturiranje i konverzija vinograda

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Restrukturiranje i konverzija vinograda

Objavljen natječaj iz Vinske omotnice – Restrukturiranje i konverzija vinograda

 visit-us

Prihvatljivi korisnici za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa mogu biti vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Maksimalni iznos potpore po projektu u mjeri Restrukturiranje iznosi 750.000 eura.

Razina potpore iznosi do:

– 75% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi

– 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage.

 

Prihvatljive aktivnosti za mjeru Restrukturiranje su:

  • ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i
  • ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom

 

Prijave se primaju do 28. lipnja 2019. godine.

 

Za dodatne informacije i suradnju možete nas kontaktirati na telefon: 052 431 566 i e-adrese: zuf@adria-bonus.com  i nina@adria-bonus.com.

Komentari su zatvoreni.