POVOLJNI ESIF KREDITI I JAMSTVA ZA PODUZETNIKE

N O V O S T I, Naše usluge, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> POVOLJNI ESIF KREDITI I JAMSTVA ZA PODUZETNIKE

POVOLJNI ESIF KREDITI I JAMSTVA ZA PODUZETNIKE

OBJAVA EU

Adria Bonus je prepoznao povoljnosti koji se nude u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014-2020 te je dana 22.5.2019. g. zaključio Ugovor o kreditu sa HPB-om iz programa “Ograničeno portfeljno jamstvo “ ESIF kredita i jamstava i to:

–          dugovorčni kredit za obrtna sredstva na 3 godine

–          Iznos kredita – protuvrijednost od 27.000 EUR

–          Kamata 6-tomjesečni Euribor + 3,5%

–          Otplata u 36 mjeseci u mjesečnim ratama

–          Jamstvo samo zadužnice i mjenica

Zahvaljujući fondovima EU i HPB Adria Bonus odmah počinje sa korištenjem kredita za plaćanje računa dobavljača i isplatu plaća.

OBJAVA EU

Komentari su zatvoreni.