Otvoreni Natječaji za tip operacije 4.2.1 “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” i 4.2.2.– Ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda i Korištenje obnovljivih izvora energije

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Otvoreni Natječaji za tip operacije 4.2.1 “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” i 4.2.2.– Ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda i Korištenje obnovljivih izvora energije

Otvoren je Natječaj za tip operacije 4.2.1 “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – Ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda

prerada-maslina-ulje-coll

Korisnici

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, uključujući početnike ili

b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu

c) proizvođačke organizacije

Raspoloživost sredstava

300.000.000,00 HRK od čega:

– 162.000.000,00 HRK za mikro, mala i srednja poduzeća

– 18.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća

– 108.000.000,00 HRK za velika poduzeća

– 12.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća

Visina javne potpore

Mikro, mali i srednji korisnici:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
b) do 2.000.000 EUR za ostale sektore i
c) do 200.000 EUR za korisnike početnike.

Veliki korisnici:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
b) do 3.000.000 EUR za ostale sektore i
c) do 200.000 EUR za korisnike početnike.

Intenzitet javne potpore: do 50 %.

Rok za podnošenje zahtijeva za potporu je 18. svibnja 2020. godine do 12:00 sati .

studenacki_sir15-270815

Više u Natječaju NATJEČAJ TOP 4.2.1

 

Otvoren je natječaj za tip operacije 4.2.2 “Korištenje obnovljivih izvora energije”

 

Svrha natječaja

Povećanje učinkovitog korištenja energije

Korisnici

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), uključujući početnike ili

b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih Raspoloživost sredstava

70.000.000,00 kuna

Visina javne potpore

15.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike)

Intenzitet javne potpore

do 50 %.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu Od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do

30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati

Više u natječaju: NATJEČAJ TOP 4.2.2

U slučaju interesa javit se na

Adria Bonus d.o.o. – Trg slobode 2a/III kat, 52 440 Poreč

Tel. 0911 255 055 – mail: zuf@adria-bonus.com

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.