Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina

Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023. od 28. veljače 2020.

vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 28. veljače 2020. godine Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023.

Visina potpore

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su:

  • troškovi izgradnje, poboljšanja, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi poboljšanja iste nepokretne imovine, uključujući i kupnju zemljišta kao jedne od aktivnosti u okviru projekta s ciljem izgradnje vinarije i/ili prezentacijskog i/ili prodajnog objekta,
  • troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti,

 

  • opći troškovi povezani s izgradnjom, poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme (konzultanti, projektanti, nadzor)
  • troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova

najavljena-objava-natjecaja-promidzba-na-trzistima-trecih-zemalja-iz-p-636391601932148234_720_540

Korisnici ove mjere su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

SPECIFIČNOST NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE:

Uz ostalu dokumentaciju za prijavu uz natječaj se mora priložiti i :

Jedna ponuda za svako pojedino ulaganje (preslika u papirnatom obliku i u elektronskom obliku na CD-u isključivo u MS Office Excel formatu).

Pojašnjenje: Ponude / računi za opće troškove ne moraju biti u elektronskom obliku na CD-u.

Ako je ponuditelj roba, radova i/ili usluga iz inozemstva, ponude te dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ako se prijava podnosi za opći trošak koji uključuje studiju izvedivosti ili se prijava podnosi isključivo za studiju izvedivosti (kada nema drugih troškova aktivnosti) potrebno je dostaviti studiju izvedivosti u elektronskom obliku na CD-u u PDF formatu (scan potpisane i ovjerene studije od strane tvrtke koja je istu izradila). U navedenim slučajevima potrebno je dostaviti račun tvrtke koja je izradila i zaračunala uslugu izrade studije (studija treba biti završena).

Agencija za plaćanja ima u svakom trenutku pravo zatražiti od podnositelja prijave izvornike ponuda.

Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%).

27102002111714-1

Rok za podnošenje prijava je do 17. travnja 2020. godine.

 CIJELI NATJEČAJ MOŽETE VIDJETI NA LINKU : Natječaj-Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina u 2020.

Za sve dodatne informacije javite nam se na:

 

Stevo Žufić

Adria Bonus d.o.o.

0911 255 055

Mail: zuf@adria-bonus.com

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.