Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Objavljen je

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

KK.04.1.1.03)

 Stick figure having a creative idea with a light bulb over his h

 

Cilj (svrha)Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju

 

Najniži iznos 200.000,00 (dvjestotisućakuna) kuna a najviši iznos 20.000.000,00(dvadesetmilijunakuna) kuna.

 

Predviđeni intenzitet potpore od 45-85% ovisno o aktivnostima i dr.

Blog-Post-Ideas-1 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 –NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

 

 

Prihvatljive aktivnosti-Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;

-Aktivnosti energetske obnove   oPodaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;       oPodaktivnost  2: Energetska obnova zgrada.

-Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja vidljivosti

 ed26e43387f639a431b53d8f8c03bb46

Podnošenje projektnih prijedloga Najranije od 16. studenoga2020. godine do 24.1.2021.g.

Više detalja možete pogledati u prilogu – INFO – ENERGETSKA UČINKOVITOST PROIZVODNIH INDUSTRIJA 23.10.2020.

 Obratite nam se za dodatne informacije i suradnju.

 

Stevo Žufić

zuf@adria-bonus.com  – 0911 255 055

ADRIA BONUS CONSULTING POREČ

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.