SUFINANCIRANJE VLASTITOG UČEŠĆA U EU PROJEKTIMA

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, Naše usluge, POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE, Posredovanje pri zapošljavanju -> SUFINANCIRANJE VLASTITOG UČEŠĆA U EU PROJEKTIMA

SUFINANCIRANJE VLASTITOG UČEŠĆA U EU PROJEKTIMA

euro

 Priprema se javni poziv za sufinanciranje EU projekata kojim se financira vlastito učešće u financiranje EU projekata sa 50% sredstava.

 Planirana sredstva su 630 mil kn a natječaj je planiran od 15.12.2020. – 15.3.2021. (u dva koraka). Kriteriji odabira nisu objavljeni a za svi korisnike koji ulažu vlastito učešće u EU projekte su prihvatljivi.

 Minimum sredstava koja će se odobravati  je 250.000 kn a maksimum 10.000.000 kn po projektu.

 Više detalja o najavi:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje raspisivanje Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020 i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP i Kraljevine Norveške.

Za korištenje sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Planirani datum raspisivanja Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini je 15. prosinca 2020. godine te se od tog datuma mogu podnositi  zahtjevi za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini sa svim potrebnim  dokumentima.

Mi  (Naše poduzeće Adria Edu d.o.o. koje nije u sustavu PDV-a) smo zainteresirani kao konzultanti za Vas:

  • Odraditi sve što je potrebno za prijavu

  • Odraditi sve šta je potrebno za provedbu do konačne isplate

 

Naša naknada je 5.000,00 kn po projektu a ista se plaća isključivo ako se prijava prihvati od strane Ministarstva i ako se odobre sredstva za Vaš projekt ili za Vaše projekte.

JAVITE SE ZA DODATNE INFORMACIJE NA: ZUF@ADRIA-BONUS.COM ILI 0911 255 055.

LOGO HAEDER-2 copy

 

Komentari su zatvoreni.