INDIKATIVNI PLAN NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA 2021.G.

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I, Posredovanje pri zapošljavanju -> INDIKATIVNI PLAN NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA 2021.G.

INDIKATIVNI PLAN NATJEČAJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA 2021.G.

MH900157007

2021. i 202.g. su od strane eu proglašene prelazne godine a novi PROGRAM RURALNOG RAZVOJA počinje od 2023.g. u prelaznim godinama koristiti će se postojeći programi a za PROGRAM RURALNOG RAZVOJA planirana sredstva za 2021.g. 363 mil eur a za 2022.g. 297 mil eur.

Indikativan plan natječaja za 2021.g. možete vidjeti u nastavku:

Indikativan plan natječaja vjerujem da će se i proširiti sa novim mjerama jer ima dosta sredstava na raspolaganju, a za navedene mjere u planu neće se baš objavljivati natječaji kako je gore navedeno u smislu da nešto šta je najavljeno za I. kvartal može biti objavljeno u II. Kvartalu ili III. Kvartalu.

INDIKATIVNI PLAN NATJEČAJA ZA 2021

Ono što je za sve zainteresirane bitno je PRAVOVREMENA PRIPREMA ZA NATJEČAJE.

Čekati natječaj pa onda početi pripremu nije ispravno jer se onda u prinicipu ne stigne ili se ne stigne kvalitetno pripremiti projekte. Otpočeti treba odmah čim se poduzetnik ili drugi prijavitelj odluči za natječaj.

Ključni dio pripreme je:

–          Provjera da li postoje uvijeti prijavitelja za pripremu i poduzimanje radnji za stvaranje tih uvjeta ako je to moguće

–          Izrada tehničke dokumentacije: glavni projekt, troškovnici, tehničke specifikacije za opremu, tehnološki projekt ……

Mi ne znamo kakvi će biti novi natječaji za pojedinu mjeru, no znamo kakvi su bili oni koji su se već provodili pa u tom smislu možemo pomoći svim zainteresiranima za pravovremenu pripremu projekata i kasnije i prijavu projekata.

Naše su konzultantske usluge  u pravilu definirane samim natječajem i financiraju se bespovratnim sredstvima kao i druge aktivnosti projekta pa samo malim djelom padaju na teret prijavitelja.

Obratite nam se za dodatne informacije

Poreč 24.3.2021.

 Stevo Žufić

ADRIA  BONUS  CONSULTING  POREČ

Mobitel 0911 255 055 – zuf@adria-bonus.com

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.