Objavljen je natječaj za dodjelu potpore za Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> Objavljen je natječaj za dodjelu potpore za Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Objavljen je natječaj za dodjelu potpore za

Jačanje konkurentnosti poduzeća

ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

KK.11.1.1.01

 euro

1. Cilj poziva

Svrha (cilj) Poziva:

Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

 

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007)

 MH900383462

2. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 7.500.000,00 HRK, a najniži iznos bespovratnih je 500.000,00 HRK.

 

3. Predviđeni intenziteti potpore

Projekt se sastoji od prihvatljivih aktivnosti a iste se razvrstavaju u grupe po kojima se i vrši financiranje:

A) Regionalne potpore

1. Intenzitet regionalne iznosi 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike.

2. Iznos Regionalne potpore (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK i ista mora imati minimalno učešće od 60% u projektu.

 

B)Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

1. Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Može se financirati i plaća (ili ½ plaće djelatnika koji radi na projektu.

2. Iznos Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može preći prag od 3.000.000,00 HRK.

 

C) Potpore za usavršavanje

1. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima:

a) za srednja poduzeća do maksimalnog intenziteta potpore od 60% prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;

b) za mala i mikro poduzeća do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova.

2. Iznos Potpore za usavršavanje (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.

 

D) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

1. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

2. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu.

 

E) Potpore male vrijednosti (de minimis)

1. Iznos potpore male vrijednosti koja se temeljem ovog poziva može dodijeliti po projektu ne može iznositi više od 1.400.000,00 HRK.

2. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

Prateće aktivnosti povezane s projektom. Prihvatljive su aktivnosti :

  • pripreme dokumentacije projektnog prijedloga

  • izradu potrebne projektno-tehničke dokumentacije

  • nabavu i ugradnju opreme za korištenje obnovljive energije za vlastite potrebe (u obliku dizalica topline, kotlova na biomasu, solarnih panela i sl.)provedbe mjera vezanih za vidljivost projekta i ulaganja;

 325737081ca6d17e36c1216cd588476d

 

4. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku do 31. svibnja 2021. godine u 16:00:00 sati

 

Za dodatne informacije javite se na naše kontakte dolje:

ADRIA BONUS  CONSULTING  POREČ

       Trg slobode 2a/III kat, Poreč

zuf@adria-bonus.com – 0911 255 055

LOGO HAEDER-2 copy

Komentari su zatvoreni.