50.000 EUR EU SREDSTAVA ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE BESPOVRATNO

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> 50.000 EUR EU SREDSTAVA ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE BESPOVRATNO

 

NATJEČAJ

za provedbu Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima« – provedba tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima«

U NASTAVKU SE DAJU OSNOVNE INFORMACIJE O NAJTJEČAJU I UVJETIMA PRIHVATLJIVOSTI:

1

2

3

4

5

6

7

Konzultantske usluge našega društva odnose se na:

–          Pripremu dokumentacije i prijavu projekta na natječaj u Agronetu

–          Pripremu poslovnog plana

–          Provedbu projekta (samo dio koji se odnosi na podnošenje Zahtjeva za isplatu)

–          Koordinacija dionika i upute za ispravnu pripremu, prijavu i provedbu projekta.

Ukupan iznos naknade za konzultantske usluga iznosi 4.000 EUR ili 30.000 Kn s time da se u momentu prijave plaća samo 10% ili 3.000 kn a ostatak samo ako projekt bude prihvaćen na natječaju nakon zaključenja ugovora o financiranju sa APPRRR-om. U protivnom drugi dio naknade se ne plaća.

Obratite nam se za dodatne informacije.

Stevo Žufić

Adria Edu Poreč – zuf@adria-bonus.com – 0911 255 055

7

Komentari su zatvoreni.