INFORMACIJA O PRIPREMI NATJEČAJA ZA RASADNIČARSKU PROIZVODNJU

N A T J E Č A J I - EU fondovi, N O V O S T I -> INFORMACIJA O PRIPREMI NATJEČAJA ZA RASADNIČARSKU PROIZVODNJU

INFORMACIJA O PRIPREMI NATJEČAJA ZA RASADNIČARSKU PROIZVODNJU

 ??????????????????????????????????????????????????

U postupku e-savjetovanja je natječaj iz Operacije 4.1.1. za rasadničku proizvodnju u poljoprivredi. Ukrasno bilje, hortikulturno rasadničarstvo i sl. nisu prihvatljivi projekti. To znači da bi sam natječaj mogao biti za 2-3 mjeseca.

 

Dakle ima vremena za pripremu projekta.

 euro

 

 Ulaganje može biti i izgradnju i u opremanje, te mehanizaciju a financiranje će biti 50% vrijednosti projekta.

 

Pogledajte osnovnu informaciju u prilogu –  INFO NATJEČAJ RASADNIČARSTVO

 

Ako imate interesa za taj natječaj dobro se je unaprijed pripremiti a mi Vam u tome možemo pomoći.

 

ADRIA BONUS CONSULTING 2009 POREČ

 

STEVO ŽUFIĆ

0911 255 055 – zuf@adria-bonus.com

 

Komentari su zatvoreni.