N A T J E Č A J I – EU fondovi

Korištenje sredstava EU fondova moguća je samo javljanjem na objavljene natječaje pa na ovim stranicama objavljujemo natječaje za EU fondove kao i najave natječaja za naredno razdoblje.

OTVOREN NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA DO 2 MIL € I ZA SOLARNE ELEKTRANE I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE DO 21 MIL €

Natječaj otvoren do 4.5.2023. Nastavi čitati

Informacija o Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova  

Informacija o Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova   Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih … Nastavi čitati

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22) U sklopu Javnog poziva se različitim pravnim osobama sufinanciraju sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije: dizalice topline, sunčani toplinski kolektori, kotlovi na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotlovi te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije … Nastavi čitati

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova višestambenih zgrada”

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova višestambenih zgrada” Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova višestambenih zgrada“ prvi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo, ali i među prvima na razini čitavog Plana … Nastavi čitati

NATJEČAJ ZA BESPOVRATNA SREDSTVA – Komercijalizacija inovacija

 Komercijalizacija inovacija TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.   Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“. (Referentni … Nastavi čitati

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavljuje Poziv … Nastavi čitati

INFORMACIJA O PRIPREMI NATJEČAJA ZA RASADNIČARSKU PROIZVODNJU

PRIPREMA SE NATJEČAJ ZA RASADNIČARSTVO – 50% BESPOVRATNO Nastavi čitati

Indikativni plan objave natječaja 2021. iz Programa ruralnog razvoja

Objavljen plan natječaja za razdoblje do 30.6.2022.g. Nastavi čitati

50.000 EUR EU SREDSTAVA ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE BESPOVRATNO

NATJEČAJ ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE DO 28.12.2021. Nastavi čitati

NOVI NATJEČAJ ZA OPĆINE ZA VRTIĆE-DRUŠTVENE DOMOVE-VATROGASNE DOMOVE-TRŽNICE

BESPOVRATNA SREDSTVA DO 1.000.000 eur – POTPORA 80-100% Nastavi čitati