Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.

N O V O S T I -> Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.

Cilj je reformiranog ZPP-a:

pružiti usmjereniju potporu manjim poljoprivrednim dobrima

unaprijediti doprinos poljoprivrede okolišnim i klimatskim ciljevima EU-a

državama članicama omogućiti veću fleksibilnost u prilagodbi mjera lokalnim uvjetima.

Glavni su aspekti politike:

nova zelena struktura utemeljena na okolišnim uvjetima koje trebaju ispuniti poljoprivrednici i dodatnim dobrovoljnim mjerama

primjena strateškog planiranja u svrhu usmjerenijih izravnih plaćanja i intervencija u području ruralnog razvoja

pristup utemeljen na uspješnosti u okviru kojeg države članice svake godine moraju izvijestiti o svojim ostvarenjima.

Za provedbu ZPP-a davati će se poljoprivrednicima potpore u vidu bespovratnih sredstava (dosadašnji Program ruralnog razvoja). Plan natječaja za 2023.g. možete vidjeti na slijedećem linku: https://adria-bonus.com/wp-content/uploads/2023/05/Plan-natjecaja-2023B.pdf

Komentari su zatvoreni.