N O V O S T I

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. Cilj je reformiranog ZPP-a: pružiti usmjereniju potporu manjim poljoprivrednim dobrima unaprijediti doprinos poljoprivrede okolišnim i klimatskim ciljevima EU-a državama članicama omogućiti veću fleksibilnost u prilagodbi mjera lokalnim uvjetima. Glavni su aspekti politike: … Nastavi čitati

Interesantni transgranični EU natječaji u toku

Interreg Hrvatska – Slovenija i Jadransko – jonska inicijativa Nastavi čitati

Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023.

Novi program za vinarstvo Nastavi čitati