Poslovno savjetovanje

POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> Poslovno savjetovanje

Koje usluge obuhvaćaju poslovi poslovnog savjetovanja
Adria Bonus poslovno savjetovanje nudi Vam sljedeće usluge:

 • izrada poslovnih planova
 • izrada investicijskih projekata
 • investicijskih investicijskih elaborat i studija
 • procjene vrijednosti poslovnih subjekata
 • analize poslovanja· izrada planova poslovanja
 • izrada planova razvoja· izrada marketing planova
 • izrada programa sanacije poduzeća
 • usluge pomoći u organizaciji poduzeća
 • atudija isplativosti projekta
 • izrada analiza strukture financiranja (solventnost, likvidnost, obrtna sredstva, krediti …) i planove financijske konsolidacije
 • uspostavljanje inicijalnog kontakta s bankama i potencijalnim investitorima
 • pregovaranje u ime klijenta s bankama i potencijalnim investitorima

Stručni i visokoobrazovani djelatnici sa iskustvima u vođenju poslovanja poduzeća i pojedinim funkcijama poduzeća garantiraju kvalitet usluga koje se pružaju korisnicima. Osim djelatnika Adria Bonusa, po potrebi za kompleksnije savjetodavne poslove angažiraju se vanjski stručnjaci partnerskih poduzeća i Adria Konzorcija koji pokriva stručnjake svih profila iz cijele Istre.

Kako ugovoriti poslove

Navedene suluge dogovaraju se na jednostavan način, acijeli proces počinje sa upitom klijenta na temelju kojega se vrši interviju kako bi se precizno utvrdilo potrebe klijenta, a po potrebi se rade određene draft analize. Temeljem utvrđenog daje se prijedlog usluga Adria Bonusa sa cijenama i načinom plaćnja koji za klijenta nije obvezujući, te se ukoliko se prijedlog prihvati poslovi ugovaraju i preciznije definiraju.

Obratite nam se usmeno, telefonski na tel. 052 431 566 ili mailom na adresu ………………….

radi potrebnih informacija.

Komentari su zatvoreni.