USLUGE FINANCIJSKIH ANALIZA I IZRADE FINANCIJSKIH PLANOVA

POSLOVNO SAVJETOVANJE - NAŠE USLUGE -> USLUGE FINANCIJSKIH ANALIZA I IZRADE FINANCIJSKIH PLANOVA

Vršimo usluge izrade financijskih elaborata i analiza

Uvažavajući činjenicu da je na financijskom tržištu sve više instrumenata koji mogu biti od interesa za male i srednje poduzetnike a odnose se na njihovo financiranje, Adria Bonus je pripremila paket usluga za male i srednje  poduzetnike koje obuhvaćaju:

  • Analiza financijskog stanja poduzeća, stanja zaduženosti, problema sa likvidnošću i solventnošću i prijedlog mjera za unapređenje stanja
  • Sagledavanje razvojnih potreba i projekata poduzetnika sa analizom mogućih izvora financiranja 
  • Utvrđivanje  uvjeta dobivanja kredita koje nude komercijalne banke poduzetnicima
  • Utvrđivanje  pogodnosti  koje poduzetnici mogu imati iz drugih izvora financiranja  (financiranje preko HBOR-a itd.)
  • Izrada poslovnog plana vezano za prethodne točke (financijsko stanje, likvidnost, solventnost, razvoj)

Komentari su zatvoreni.