Naša pomoć u korištenju bespovratnih sredstava EU

This entry was posted in Naše usluge - EU fondovi. Bookmark the permalink.

Naša pomoć u korištenju bespovratnih sredstava EU

Poduzeće „Adria Bonus“ u suradnji sa IMG d.o.o. i potpomognuti sa Adria konzorcijem nudi Vam potpunu visokostručnu uslugu savjetodavnih usluga i tehničke pomoći u razradi ideja i izradi projektnih prijedloga u svrhu korištenja sredstava iz fondova Europske unije. Ekspertnu pomoć javnim i privatnim subjektima pružaju certificirani projektni menadžeri iz našeg tima (4 diplomirana ekonomista i 1 doktor znanosti) s ciljem  da se vaši projekti uspješno ostvare, u skladu sa natječajnim propozicijama.

Ovisno o vrsti projekta Adria Bonus nudi sljedeće usluge ;

1. Utvrđivanje sadašnjeg stanja projekata

2. Izrada projekta prema PMC metodologiji koju koristi EU

3. Izrada poslovnih planova kao bitnog dokumenta za prijavu na natječaj o dodjeli sredstava,

4. Poslovno savjetovanje u svim fazama pripreme za podnošenje prijave za korištenje sredstava do faze predaje zahtijeva za financiranje po objavljenom natječaju

5.Praćenje objave natječaja i druge specifične informacije vezano za  programe

6.Ostvarivanje potrebnih komunikacija između predstavnika nalogodavca, te drugih lokalnih, regionalnih i državnih vlasti, kao i drugih investitora zainteresiranih za projekt

7.Organizacija razgovora  i sastanaka, te drugih oblika razmjene informacija svih uključenih u projekt

8. Prikupljanje informacije iz važećih propisa, medija i drugih izvora relevantnih za projekt

9.Sastavljanje izvještaja za nalogodavca

10.Obavljanje ostalih poslova vezano za uspješno vođenje projekta

Mi smo tu da pomognemo da vaša ideja postane visokokvalitetan i razrađen projekt spreman za natječaje!

Komentari su zatvoreni.