Interesantni transgranični EU natječaji u toku

This entry was posted in N O V O S T I. Bookmark the permalink.

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA Adrion) 2021. – 2027. otvara prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga.

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku suradnji država jadransko-jonske regije te u teritorijalnom smislu obuhvaća ukupno deset država. Osim Hrvatske, u Programu sudjeluju još 3 države članice Europske unije: Slovenija, Italija i Grčka te 6 država nečlanica EU: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija te Srbija.

Financijska omotnica Programa za tekuće programsko razdoblje iznosi oko 136,7 milijuna eura Interreg sredstava.

U novom programskom razdoblju, kroz program IPA Adrion financirati će se projekti u području inovacija, pametne specijalizacije, kružne ekonomije, klimatskih promjena, bioraznolikosti, održive mobilnosti, kao i boljeg upravljanja suradnjom. Program će se, kao i u programskom razdoblju 2014. – 2020. nadovezivati na provedbu makroregionalne strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) i biti će usklađen s njezinim prioritetima.

Cilj prvog poziva u novom financijskom razdoblju je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera.  U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 3 tematska prioriteta i većina specifičnih ciljeva. Ukupna vrijednost poziva iznosi oko 65 milijuna eura Interreg sredstava uz stopu sufinanciranja od 85%.

Otvoreni prioriteti:

 • Prioritetna os 1 – Suradnjom za pametniju Jadransko-jonsku regiju – 16.7 milijuna eura Interreg sredstava
 • Prioritetna os 2 – Suradnjom za zeleniju Jadransko-jonsku regiju – 42.3 milijuna eura Interreg sredstava
 • Prioritetna os 3 – Suradnjom za povezaniju Jadransko-jonsku regiju – 6.7 milijuna eura Interreg sredstava

Svi projektni prijedlozi moraju biti podneseni na engleskom jeziku elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Programa-JEMS u razdoblju od 04. travnja 2023. do 30. lipnja 2023. (do 13:00 sati, srednjeeuropsko vrijeme).

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje 6 financijskih partnera iz 6 različitih zemalja programskog područja. Od toga tri partnera moraju biti iz EU dijela programskog područja, a tri iz IPA dijela programskog područja.

Maksimalni iznos financiranja je 1,5 milijuna eura Interreg sredstava, a razdoblje implementacije je najviše 36 mjeseci.

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela ili udruženja takvih tijela;
 • Javnopravna tijela ili udruženja takvih tijela
 • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države sudionice Programa IPA Adrion
 • Europske grupacije za teritorijalnu suradnju
 • Asimilirane partnere (odnosi se na specifične partnere iz Republike Italije)
 • Privatne organizacije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;

Vodeći partner može biti iz EU ili IPA dijela Programskog područja, a privatne organizacije ne mogu imati ulogu Vodećeg partnera.

Uvjeti poziva i ostale informacije dostupni su na programskoj web stranici.

Za sva pitanja vezana uz poziv možete se obratiti i  nacionalnoj kontakt točki za Republiku Hrvatsku.

+++++

Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.- 2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi skladnom razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, potičući pri tome ekonomski rast.

Programsko područje obuhvaća sljedeće NUTS III jedinice

 • u Hrvatskoj: Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju, Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju, Međimursku županiju i Karlovačku županiju
 • u Sloveniji: Pomursku regiju, Podravsku regiju, Savinjsku regiju, Zasavsku regiju, Posavsku regiju, regiju Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovensku regiju, Primorsko-notranjsku regiju i Obalno-krašku regiju.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga podijeljen je na dva Poziva za Standard projekte:

 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 1. i Prioritet 3.
 • Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija
 • Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima.
 • Specifični cilj 2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenjem svih oblika onečišćenja.
 • Prioritet 3. Dostupna i povezana regija.
 • Specifični cilj 6.2. Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama.
 • Rok za dostavu projektnih prijedloga je 24. svibnja 2023. do 12:00 (CET).
 • Trajanje projekata: do 30 mjeseci za Prioritet 1., do 24 mjeseci za Prioritet 3.
 • Preporučeni broj projektnih partnera u projektu je maksimalno 6. Minimalni broj partnera u projektu je po jedan partner iz Hrvatske i jedan partner iz Slovenije, ili jedan EGTS s predstavnicima iz obiju država.
 • Vrijednost projekata:
 • od 0,25 milijuna eura EFRR do 2,5 milijuna eura EFRR za Prioritet 1.
 • od 0,2 milijuna eura EFRR do 1,0 milijuna eura EFRR za Prioritet 3.
 • Prihvatljivi prijavitelji:
 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela. Tijela kojima su osnivači i kojima upravljaju državna, regionalna ili lokalna javna tijela – prihvatljivi za oba prioriteta.
 • Neprofitne organizacije osnovane javnim ili privatnim pravom – pravne osobe koje djeluju na području odabranih prioriteta/specifičnih ciljeva – prihvatljivi za oba prioriteta.
 • Organizacije koje pružaju usluge od javnog interesa (pružatelji usluga javnog prijevoza, ustanove zdravstvene i socijalne skrbi, komunalne ustanove i sl.) -samo za Prioritet 3.
 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 2.
 • Prioritet 2. Otporna i održiva regija
 • Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.
 • Rok za dostavu projektnih prijedloga je 21. lipnja 2023. do 12:00 (CET).
 • Trajanje projekata: do 30 mjeseci.
 • Preporučeni broj projektnih partnera po projektu je maksimalno 6. Minimalni broj partnera u projektu je po jedan partner iz Hrvatske i jedan partner iz Slovenije, ili jedan EGTS s predstavnicima iz obiju država.
 • Vrijednost projekata: od 0,25 milijuna eura EFRR do 2,5 milijuna eura EFRR
 • Prihvatljivi prijavitelji:
 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela. Tijela kojima su osnivači i kojima upravljaju državna, regionalna ili lokalna javna tijela.
 • Neprofitne organizacije osnovane javnim ili privatnim pravom – pravne osobe koje djeluju na području odabranih prioriteta/specifičnih ciljeva.
 • Mala i srednja poduzeća, uključujući mikroorganizacije.
 • Opće napomene za oba poziva:
  • Ukupna financijska alokacija za objavljene Pozive iznosi otprilike 18,3 milijuna eura iz EFRR, uz stopu sufinanciranja od 80%.
  • Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na hrvatskom i slovenskom jeziku. Sažetak projekta mora biti napisan na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.
  • Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems) kojem možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://jems.si-hr.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard.
  • Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na službenoj programskoj stranici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/
  • Za sve upite vezane uz prijavu projekata potencijalni prijavitelji mogu kontaktirati Zajedničko tajništvo Programa. Kontakt podatke članova Zajedničkog tajništva možete pronaći putem slijedeće poveznice: http://www.si-hr.eu/2127/hr/joint-secretariat/
  • Na službenoj web stranici Programa omogućena je tražilica partnera kako bi potencijalni partneri iz obje države mogli razmijeniti projektne ideje iste ili slične tematike te se lakše povezati u projektna partnerstva. Tražilica partnera dostupna je putem sljedeće poveznice: http://www.si-hr.eu/2127/hr/projects-2/

Komentari su zatvoreni.